เนื้อหาคอร์ส Business Conversation

สนทนาเก่งโดดเด่นในองค์กร

 • 1

  Welcome!

  • Introduction

 • 2

  1. Greetings

  • 1.1 ทักทายทั่วไป (แบบทางการ)

  • 1.2 การตอบทักทาย (ทางการ)

  • 1.3 ทักทาย (ไม่ทางการ)

  • 1.4 ทักทายเพื่อน

  • 1.5 ขอตัวกลับ

  • 1.6 ลาก่อน แล้วพบกันใหม่

  • 1.7 ต้อนรับแขก

 • 3

  2 - Work

  • 2.1 ทำงานอะไร

  • 2.2 บอกอาชีพของตัวเอง

  • 2.3 ทำธุรกิจอะไร

  • 2.4 ทำงานที่ไหน

  • 2.5 ที่ทำงานอยู่ไหน

  • 2.6 มีสาขาไหม

  • 2.7 ความแตกต่าง work in, work for, work as

  • 2.8 ถามหน้าที่งาน

  • 2.9 บอกหน้าที่งาน

  • 2.10 ถามจำนวนคนทำงาน

  • 2.11 บอกจำนวนคนทำงาน

  • 2.12 ทำงานเป็นกะ

  • 2.13 ว่างงาน เกษียณงาน

 • 4

  3 - Meetings

  • 3.1 จัดประชุม

  • 3.2 เสนอเวลาจัดประชุม

  • 3.3 คอนเฟิร์มว่ามาได้

  • 3.4 คอนเฟิร์มวัน เวลา

  • 3.5 ไม่สามารถร่วมประชุมได้

  • 3.6 ขอเลื่อนประชุม

  • 3.7 ขอยกเลิกประชุม

  • 3.8 เปิดการประชุม

  • 3.9 ยินดีต้อนรับ

  • 3.10 ขอให้ผู้ร่วมประชุมแนะนำตัว

  • 3.11 บอกวัตถุประสงค์การประชุม

  • 3.12 วาระการประชุม

  • 3.13 กลับเข้าประเด็นก่อน

  • 3.14 ส่งมอบให้ผู้อื่นดำเนินการประชุมต่อ

  • 3.15 ถามความคิดเห็นคนอื่น

  • 3.16 เสนอความคิดเห็น

  • 3.17 เห็นด้วย

  • 3.18 อาจจะไม่เห็นด้วย 100%

  • 3.19 ไม่เห็นด้วยเลย

  • 3.20 โทรแจ้งว่ามาสาย

  • 3.21 ขอโทษที่มาสาย

  • 3.22 ไม่ได้เข้าประชุม บรีฟให้ฟังหน่อย

  • 3.23 สรุป

 • 5

  4 - Presentations

  • 4.1 โครงสร้างเพรเซ็นเทชั่น

  • 4.2 การเปิดการพรีเซ็นต์

  • 4.3 ต้อนรับผู้เข้าร่วม

  • 4.4 แนะนำตัว

  • 4.5 บอกหัวข้อการพรีเซ็นท์

  • 4.6 การพรีเซ็นท์นี้สำคัญกับคุณอย่างไร

  • 4.7 จะแบ่งการพรีเซ็นต์ออกเป็น 3 ส่วน

  • 4.8 ระยะเวลาการพรีเซ็นท์

  • 4.9 แจกชีท

  • 4.10 กติกาการถามคำถาม

  • 4.11 เช็คลิสต์การเปิด Presentation

  • 4.12 เช็คลิสต์ Main Part ของ Presentation

  • 4.13 Sign Posting

  • 4.14 ตอนนี้จะพูดถึง (Sign Posting 1)

  • 4.15 มาดูประเด็นต่อไปกัน (Sign Posting 2)

  • 4.16 จบประเด็นนี้แล้ว (Sign Posting 3)

  • 4.17 อย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ (Sign Posting 4 )

  • 4.18 สรุปประเด็น (Sign Posting 5 )

  • 4.19 พูดถึงตัวเลข

  • 4.20 อธิบายสไลด์ประกอบ

  • 4.21 สไลด์นี้สำคัญมาก

  • 4.22 บอกการเปลี่ยนเปลง เพิ่มขึ้น ขาขึ้น

  • 4.23 บอกการเปลี่ยนเปลง ลดลง ขาลง

  • 4.24 บอกการเปลี่ยนแปลงแบบคงที่

  • 4.25 บอกระดับ : ปริมาณของการเปลี่ยนแปลง

  • 4.26 บอกความเร็วของการเปลี่ยนแปลง

  • 4.27 ถามหาความชัดเจน

  • 4.28 เห็นด้วย

  • 4.29 ไม่เห็นด้วย

  • 4.30 ขอคิดดูก่อน

  • 4.31 เมื่อตามไม่ทัน

  • 4.32 ต้องการให้กล่าวซ้ำ

  • 4.33 สรุปตำตอบก่อนไปต่อ

  • 4.34 ขอตอบคำถามตอนท้าย

  • 4.35 ขอไม่ตอบ

  • 4.36 ไม่รู้คำตอบ

  • 4.37 เมื่อตามไม่ทัน (เป็นผู้ฟัง)

  • 4.38 ต้องการให้กล่าวซ้ำ (เป็นผู้ฟัง)

  • 4.39 ถามหาความชัดเจน (เป็นผู้ฟัง)

  • 4.40 ขอแทรก (เป็นผู้ฟัง)

  • 4.41 เสนอความคิดเห็น (เป็นผู้ฟัง)

  • 4.42 ถามตรงๆ vs ถามอย่างสุภาพ

  • 4.43 โครงสร้างการปิดการพรีเซ็นท์

  • 4.44 ใกล้จบการพรีเซ็นท์

  • 4.45 สรุปประเด็น

  • 4.46 ถึงเวลาตอบคำถามทั้งหมด

  • 4.47 จบด้วยวลี

  • 4.48 กล่าวขอบคุณปิดการประชุม

  • 4.49 ลา อย่างเป็นทางการ

  • 4.50 สรุป

 • 6

  5 - Let Me Check This

  • 5.1 ขอตรวจงาน

  • 5.2 ขอติดตามงาน

  • 5.3 งานนี้เร่งด่วน

 • 7

  6 - Telephoning

  • 6.0 Introduction

  • 6.1 แนะนำตัวเมื่อรับโทรศัพท์ (ผู้รับ)

  • 6.2 ขอพูดสายกับ...(ผู้โทร)

  • 6.3 พูดอยู่ (ผู้รับ)

  • 6.4 โทรมาเรื่องอะไรคะ? (ผู้รับ)

  • 6.5 ใครโทรมาคะ? (ผู้รับ)

  • 6.6 กรุณาถือสายรอสักครู่ (ผู้รับ)

  • 6.7 บอกเหตุผลที่โทรมา (ผู้โทร)

  • 6.8 อยากทราบเรื่องอะไร (ผู้รับ)

  • 6.9 ให้ข้อมูลส่วนตัว (ผู้โทร)

  • 6.10 การสะกดชื่อ ที่อยู่ อีเมล (ผู้โทร)

  • 6.11 ฉันฟังอยู่ (ผู้รับ) – เทคนิค 1

  • 6.12 ฉันฟังอยู่ (ผู้รับ) – เทคนิค 2

  • 6.13 มารับสายไม่ได้ (ผู้รับ)

  • 6.14 ขอฝากข้อความ (ผู้โทร)

  • 6.15 ขอให้โทรกลับ (ผู้โทร)

  • 6.16 จบการสนทนา (ผู้โทร : ผู้รับ)

  • 6.17 สัญญาณไม่ดี พูดใหม่อีกครั้งได้ไหม? (ผู้โทร : ผู้รับ)

  • 6.18 สายหลุด (ผู้โทร : ผู้รับ)

  • 6.19 โทรผิดแล้ว (ผู้รับ)

  • 6.20 โทรแจ้งว่ามาสาย

  • 6.21 ฉันไม่พอใจ (ผู้โทร)

  • 6.22 ขอโทษด้วยนะคะ (ผู้รับ – เมื่อผู้โทรใม่พอใจ)

  • 6.23 จะรีบแก้ปัญหาให้ (ผู้รับ – เมื่อผู้โทรใม่พอใจ)

  • 6.24 สรุป

 • 8

  7 - Taking Leave

  • 7.1 คำศัพท์เกี่ยวกับการลางาน

  • 7.2 ขอลางานได้ไหม

  • 7.3 ขอลางาน (มากกว่า 1 วัน) ได้ไหม

  • 7.4 เหตุผลลางาน - 1

  • 7.5 เหตุผลลางาน - 2

  • 7.6 เหตุผลลางาน – 3 (ป่วย)

  • 7.7 ขอลาป่วยได้ไหม

  • 7.8 วันนี้ฉันลา

  • 7.9 สรุป

 • 9

  8 - I Got Promoted

  • 8.1 I Got Promoted

 • 10

  9 - Busy These Days

  • 9.1 วันนี้มีงานเยอะมาก

  • 9.2 ช่วงนี้ยุ่งมาก

  • 9.3 เครียดจัง

  • 9.4 ฉันเครียดเพราะ

 • 11

  10 - I Quit!

  • 10.1 เหตุผลที่อยากลาออก

  • 10.2 หางานใหม่อยู่

  • 10.3 ขอลาออก

  • 10.4 โดนไล่ออกจากงาน

  • 10.5 สรุป

 • 12

  11 - Talking About Me

  • 11.1 จุดเด่นของฉัน

  • 11.2 จุดด้อยที่มี

 • 13

  12 - Problems In My Office

  • 12.1 ปัญหาคอมพิวเตอร์

  • 12.2 ลบไฟล์ไป กู้คืนยังไง

  • 12.3 เครื่องถ่ายเอกสารใช้งานไม่ได้

  • 12.4 แอร์เสีย

  • 12.5 ปัญหากับห้องน้ำ

  • 12.6 สรุป

 • 14

  13 - Conclusion

  • 13.0 Conclusion